Jezus in de Koran

Inleiding

Deze pagina is geschreven op een manier die is bedoeld als informatie over Isa (Jezus) vanuit het perspectief van moslims, de Koran. Raadpleeg je eigen Koran en controleer de volgende conclusies.

In de Koran is Jezus niet God, de Zoon van God of een man die stierf aan het kruis. Jezus is in de Koran een profeet die de boodschap bracht die de Joden verwierpen. Hij heet de Messias, maar dat betekent alleen dat hij een boodschapper van God is (Koran 4:171). Hij bracht het Evangelie (Koran 57:27).

De wonderbaarlijke conceptie van Jezus

Het meest opvallende aspect in het leven van Jezus is zijn conceptie en geboorte, te vinden in Koran 19:16-26. Daardoor is Jezus op wonderbaarlijke wijze geboren, want het gebeurde zonder enige tussenkomst van een man. Het wonder van de geboorte van Jezus leidt tot de vraag: is Jezus alleen mens of alleen geest? Was Jezus niet slechts mens, omdat hij gemaakt is zoals Adam? Ja, inderdaad, in Koran 3:59 lezen we de gelijkenis tussen de geboorte van Adam en de geboorte van Jezus: ’Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: ’Wees’ en hij werd’.

Maar de Koran vertelt ons niet alleen over de gelijkenis, maar ook over de verschillen tussen de geboorte van Adam en de geboorte van Jezus:

Op basis van deze feiten kunnen we zeggen dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de Adam en Jezus. Adam werd gemaakt op basis van beneden en Jezus is gemaakt van boven. Omdat Jezus foutloos en gemaakt is door een Woord van God, had hij een hogere soort materie. We onderscheiden Gods Woord (Kalima) en de woorden van God in de Schrift. Gods Woord en Geest zijn eeuwig, want God zou er nooit zijn geweest zonder een Woord en een Geest. Volgens de Koran, had Jezus in zijn leven op aarde geen gebreken (Koran 19:19), terwijl Adam God ongehoorzaam was in zijn leven op aarde (Koran 2:36). Adam heeft daarom niet dezelfde kenmerken als Jezus, het Woord van God.

De identiteit van Jezus

Daarom, heeft Jezus, volgens de Koran een geestelijke aard. Maar als Jezus niet het Woord van God in het vlees is, zoals christenen geloven, en wanneer hij niet zomaar een sterveling is, wat is dan de identiteit van Jezus? Mogen we hier concluderen dat dit de volledige beschrijving van Jezus in de Koran is? Nee, dat is niet waarschijnlijk. Er zijn meer feiten in de Koran:

Het Arabische woord ’Bashar’ in de Koran verwijst naar een sterveling, niet naar een wereld van geesten. Mohammed is gewoon een mens zoals ieder ander (Koran 18:110, 41:6). Hetzelfde geldt voor de andere profeten. Het is daarom vreemd dat het woord Bashar niet gevonden kan worden in relatie met Jezus. Dit zou het beste bewijs zijn geweest dat Jezus niet God is, maar gewoon een mens. Nu moeten we serieus deze vraag overwegen: is het mogelijk dat Jezus in feite meer dan een profeet was? Merk op wat de Koran over Jezus zegt:

Maar dit is niet alles. Er is nog meer in de Koran over Jezus. De Koran geeft toe dat er een speciaal onderscheid is tussen dienaren van God (Koran 2:253). Jezus heeft een bijzondere positie in de Koran. Want Jezus is Gods bode (Koran 2:253, 43:63) en Jezus ontvangt Gods bijstand van de Heilige Geest (Koran 2:253). Jezus is een persoon met extreme waardigheid zowel in deze wereld als in de andere wereld (Koran 3:45). Alle commentaren zijn het erover eens dat dit zowel heiligheid als zegeningen betekent.[5]

Alleen Jezus kan de acties ’creëren’ en ’om leven te geven’ uitvoeren (Koran 3:49). Geen profeet in de Koran heeft dergelijke acties gedaan. Daarom is de positie van Jezus boven alle andere personen en verheft hem tot een niveau dat geen mens ooit heeft bereikt. Wat denk je over Jezus? Kun je zeggen dat hij slechts een andere profeet is?

Nader onderzoek

Veel moslims geloven de mythe dat zij alleen de Koran hoeven te lezen als de laatste editie van de Schrift van God. Zij denken dat de Bijbel (met de Taurah - Vijf Boeken van Mozes, Zabur - Psalmen en de Injil - Gospel) niet interessant is. Maar dit is niet volgens de Koran. Waarom? Omdat volgens de Koran 3:61 en 3:64 moslims worden gevraagd een discussie aan te gaan met mensen van het Boek (de Bijbel), en verzocht worden om de levensstijl en de waarheid te onderzoeken. Tabari (hij stierf in 923 na Christus), was een van de grootste islamitische geleerden. Hij heeft veel Koran commentaren geschreven. Zoals die over Koran 28:82. Tabari vraagt zich af: wat waren Ibrahim’s fouten? Hij somt drie leugens van Ibrahim op:

Je zult gebeurtenis nummer drie niet in de Koran lezen. Het staat in de Bijbel, in Genesis 12:11-13.

De grote islamitische geleerde was de Bijbel aan het lezen om een antwoord op de vraag te krijgen!

Net als Tabari, lezen meer moslims de Bijbel, omdat het een veel vollediger kennis geeft. Omdat er een oproep in de Koran is om deze te bestuderen en er een opening om het Evangelie te gebruiken als bron, kunnen we niet zeggen dat de Koran beweert de absolute waarheid over Jezus te geven, het hele verhaal van zijn leven of een definitieve uitspraak (Koran 2:256). Ja, inderdaad, de Koran verkondigt verklaringen van het geloof over Jezus, maar met de bedoeling om studie door mensen te stimuleren, niet om het uiteindelijke antwoord. Met andere woorden: iedere moslim moet zichzelf overschatten door te zeggen dat hij de absolute waarheid heeft over Jezus. Zelfs Mohammed werd bevolen zich te laten leiden door degenen aan wie de Schrift voor hem was gegeven:’En als gij (Mohammed) over hetgeen Wij tot u hebben nedergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek vòòr u hebben gelezen’ (Koran 10:94).

Het zou arrogant van moslims zijn om te geloven dat zij alleen de volledige waarheid over Jezus weten, en de weg te weigeren die de Koran geopend heeft door te zoeken naar andere getuigen. [6]

De Koran bevestigt het Evangelie en verwijst ernaar om meer informatie te verstrekken. Daarom, laten we, zoals de Koran voorstelt een onderzoek doen naar Genade in het Evangelie.