Kom tot Jezus

Maak een beslissing

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en leven wij niet in de waarheid. Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen. We hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal dingen gedaan die God niet wil. Het goede nieuws is dat God daarvoor een oplossing heeft, zodat we weer een reatie met God kunnen hebben door het offer van Jezus Christus. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Jezus Christus.

Jezus Christus stierf aan het kruis in jouw plaats, betaalde jouw zonde-schuld volledig, en stond daarna op uit de dood. Als we ons leven overgeven aan Jezus Christus, belooft Hij om ons te vergeven en ons te reinigen van al ons zondige verleden, Hij belooft ons macht over de zonde in de tijd waarin wij leven, en Hij belooft ons een grote toekomst met Hem. Als je Jezus Christus alles geeft wat je hebt, zal Hij je alles geven wat hij heeft.

Wanneer je diep in je hart weet dat Jezus Christus de Waarheid is, komt dat omdat Gods Geest jouw roept uit de duisternis tot Zijn Licht. Jezus zei: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben (Johannes 8:12). Jezus zegt: Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij (Openbaring 3:20).

Het is nodig om tot een bekering te komen die je levensstijl verandert. Dat is mogelijk door een beslissing te nemen om te stoppen met zonde en proberen te worden als Jezus Christus. Het is zeer belangrijk om bekering op de juiste manier te begrijpen. Wanneer mensen worden bekeerd, verandert hun manier van denken. Echte bekering is: een bepaalde, innerlijke beslissing, een verandering van denken. De verandering van denken heeft andere acties en activiteiten tot gevolg. Het is een opmerkelijke verandering die God ziet als bekering! In de kern gaat deze omschakeling niet samen met een emotie, maar met een beslissing!

Als je spijt hebt van de dingen die je verkeerd hebt gedaan, en je wilt Jezus Christus jouw binnenkant laten reinigen en in je leven te komen, dan kan je nu naar Hem komen. Hij kijkt naar het hart.

Bid

Je kan bidden door eenvoudig te zeggen:

Beste Jezus Christus,

Ik geloof dat U stierf voor mij aan het kruis
En Uw bloed hebt vergoten voor mijn redding.
Ik geloof dat U bent opgestaan uit de dood en bent opgevaren naar de hemel.
Ik ben een zondaar.
Vergeef mijn zonden.
Reinig mij nu met Uw kostbare bloed.
Kom in mijn hart.
Red nu mijn ziel.
Ik geef U mijn leven.
Ik zal voor altijd van U zijn,
En ik zal U dienen en U de rest van mijn leven volgen.

Discipelen van Jezus Christus delen een gemeenschappelijk doel in het leven, ze zoeken ernaar de waarheid te weten, leven de waarheid, en verspreiden de waarheid. Als je meer wilt weten over het kennen van God, kan je dit doen door te lezen over wat God heeft gezegd in de Bijbel. Ook door de ontmoeting met mensen die Jezus Christus volgen en houden van Zijn liefde. Zijn volgelingen zijn bekend door hun heilig leven, en hoe ze elkaar liefhebben. Je kunt God ook beter leren kennen door met Hem te praten in gebed.