Rahmat di dalam Al-Qur’an

Pengantar

Halaman ini ditulis untuk menyediakan maklumat tentang konsep Rahmat kepada kaum Muslim, dari sudut pandangan Al-Qur’an. Mohon anda bandingkan sendiri dengan Al-Qur’an dalam pegangan anda dan periksa semula kesimpulan di bawah ini.

Konsep pengampunan telah dibahas di dalam Islam, dan juga telah diulas di dalam Al-Qur’an:

Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari kalangan kamu, bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat (keturunan diraja) dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah dan (sebaliknya) hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu; tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani (Qur’an 24:22).

Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji dan apabila mereka marah (disebabkan perbuatan yang tidak patut terhadap mereka), mereka memaafkannya (Qur’an 42:37).

Qur’an menyebutkan bahawa manusia entah bagaimana harus memuaskan hati Tuhan tentang dosanya. Dan hal ini mesti dilakukan melalui usaha atau perbuatan baiknya sendiri.

Satu kebaikan mengalahkan sejumlah keburukan

Setiap manusia adalah orang berdosa yang lebih banyak melakukan hal-hal buruk daripada hal-hal baik. Dengan mengatakan satu perbuatan baik membatalkan sepuluh hal yang tidak baik, maka masalah ini dapat diselesaikan:

Sesiapa yang membawa amal kebaikan (pada hari kiamat), maka baginya (balasan) sepuluh kali ganda (dari kebaikan) yang sama dengannya dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan (kejahatan) yang sama dengannya; sedang mereka tidak dianiaya (sedikitpun) (Qur’an 6:160).

Di dalam Al-Qur’an, kita membaca bahawa Allah mengasihi mereka yang berbuat baik, dan tidak berkenan kepada mereka yang melakukan kejahatan. Ini bererti Dia berkenan atas mereka yang melakukan hal-hal baik, dan tidak berkenan terhadap mereka yang melakukan hal-hal tidak baik.

Setelah berlaku demikian, maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing); adapun orang yang amal baiknya lebih berat; Maka dia berada dalam kehidupan yang senang-lenang. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya; maka tempat kembalinya adalah << Haawiyah >>. Dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui maksud << Haawiyah >> itu?’ (Qur’an 6:160)

Bagi seorang Muslim, pada Hari Penghakiman, hal-hal baik yang dilakukannya mesti lebih banyak daripada hal-hal yang tidak baik. Sebagai contoh: setelah berdoa satu kali, anda boleh berbuat dosa sepuluh kali. Hasilnya, berat timbangan yang bersangkutan adalah positif. Pemikiran tentang pahala adalah salah satu prinsip dasar Islam. Kerana itu, kebenaran berdasarkan perbuatan baik sangat menonjol. Seorang Muslim tidak mempunyai pilihan dalam hal percaya atau tidak percaya, berdoa, berpuasa, dan bersaksi demi Allah. Kerana hal-hal itu merupakan kewajipan.

Misi Muhammad

Misi Muhammad adalah menyangkali kewujudan segala ilah yang lebih rendah. Semua oknum yang dikaitkan kaum Arab kafir dengan Allah sesungguhnya tidak wujud, dan tidak berhak menerima pengiktirafan apa pun. Muhammad mengajarkan kewujudan para malaikat dan makhluk-makhluk yang tidak pernah atau jarang dilihat mata manusia (jinn). Tetapi mereka semua menjadi ada dan tetap ada hanya kerana Allah semata-mata. Penghancuran dahsyat atas ilah-ilah ini merupakan pencapaian utama Islam. Demikianlah Muhammad mengisytiharkan Tauhid Ilahi dan mengisytiharkan semua sembahan lain sebagai tidak sahih, dalam kata dan perbuatan, padanan-padanan yang dikaitkan kaum Arab kafir dengan Allah, Maha Pencipta (Al-Khaliq) dan Maha Pemelihara (Al-Hafiz). Misi Muhammad bukanlah untuk mengisytiharkan kewujudan Allah. [1]

Belas kasihan tidak sama dengan kasih

Di dalam Al-Qur’an, Allah adalah Maha Penyayang/Berbelas Kasih (Ar-Rahman). Nama ini muncul di dalam Al-Qur’an lebih banyak daripada nama lain, tetapi belas kasihan tidak sama dengan kasih. Kasih membuka hubungan dari dua sisi; belas kasihan/rasa sayang adalah bahagian daripada konsep hubungan tuan-hamba. Hubungan antara Muhammad dan Allah bukanlah kasih penuh keintiman yang diberikan seorang ayah kepada anaknya. Itulah sebabnya Muhammad tidak pernah menyebut Allah sebagai ‘Bapa’. Hubungan antara Muhammad dan Allah sama dengan hubungan antara hamba kepada tuannya, sentiasa mengikut, bukan kasih.

Rahmat

Dalam definisinya, rahmat bererti sesuatu yang sebenarnya tidak layak diterima. Allah memandang manusia sebagai insan yang telah berdosa dan tidak punya harapan di dalam dunia. Dalam hubungan Muslim dengan Allah, seseorang tidak boleh mengenal Allah secara peribadi. Allah berada sangat jauh, dan bahkan mengatasi hubungan-hubungan peribadi. Hukum adalah dasar bagi Islam, dan hukum itu mesti ditaati. Kaum Muslim hidup di bawah hukum agama. Hukum itu memenuhi kehidupan mereka secara menyeluruh. Di dalam Al-Qur’an, perbuatan baik di dalam kehidupan adalah kunci pengampunan. Manusia sanggup menebus dirinya sendiri dengan cara melakukan sesuatu sebagai ganti dosa-dosanya. Inilah konsep penyelamatan di dalam Al-Qur’an. Seorang Muslim tidak memiliki jaminan tentang pengampunan atas seluruh dosanya:

Orang-orang yang mereka seru itu, masing-masing mencari jalan mendampingkan diri kepada Tuhannya (dengan berbuat ibadat, sekali pun orang yang lebih dekat kepada Tuhannya, serta mereka pula mengharapkan rahmatNya dan gerun takut akan azabNya; sesungguhnya azab Tuhanmu itu, adalah (perkara yang semestinya) ditakuti. (Al-Qur’an 17:57).

Di dalam Al-Qur’an, Allah tidak dapat dikenal. Ke-99 sifat Allah yang memberitahukan kita tentang apa saja yang bukan Allah, tetapi tidak memberitahukan kita tentang siapa Dia sebenarnya. Tidak mungkin seseorang dapat dibebaskan daripada berbagai-bagai tuntutan hukum yang penuh tuduhan serta segala beban yang menindasnya. Di dalam Islam, tidak ada kemungkinan untuk tidak lagi hidup di bawah hukum agama, kecuali di dalam rahmat. [2]

Kedudukan Anda

Anda perlu memahami bagaimana diri anda boleh diselamatkan oleh rahmat Allah. Al-Qur’an mengemukakan pandangan ekstrim tentang perolehan pengampunan melalui perbuatan baik manusia. Sejauh ini sajakah yang boleh kita katakan tentang pengampunan dan rahmat?

Jika Ya? Maka tidak ada lagi harapan bagi anda jika anda tergolong orang yang berbuat dosa besar dan tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri anda.

Jika Tidak? Tersedia pengharapan dan sukacita bagi orang yang terbukti sebagai pendosa: sebuah pelajaran tentang kasih Allah: Datanglah kepada Yesus.